Rekuperacja Energooszczędna Wentylacja

Oszczędne gospodarowanie zasobami energii to konieczność współczesnego świata. Racjonalne zużycie zasobów energii to także odzysk energii wcześniej wyprodukowanej w późniejszych procesach. Dramatyczne skutki dla jakości powietrza wewnątrz budynku są efektem stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie indywidualnym.

fot.: Klima-Therm – centrala rekuperacyjna KCX przeznaczona jest do wentylacji z odzyskiem ciepła

Infiltrację powietrza zewnętrznego zaburzyła szczelna stolarka okienna. Ograniczenie wentylacji wzmaga koncentrację zanieczyszczeń pochodzących z procesów użytkowania pomieszczeń, a także nadmierną ilość pary wodnej, która w efekcie będzie się wykraplać na zimnych elementach konstrukcyjnych budynku. Od tego już krok do rozwoju pleśni i grzybów. Oczywiście ma to niekorzystny wpływ na stan naszego zdrowia i dla samego budynku. Stąd też potrzeba upowszechnienia systemu wentylacji, który jest w stanie zapewnić skuteczną wymianę powietrza. Koniecznością jest też zachowanie jej właściwości pod kątem ekonomicznego użytkowania, a to nierozerwalnie wiąże się z odzyskiwanie ciepła wentylacyjnego. Osiągnięcie komfortu klimatycznego podnosi nasze samopoczucie oraz w dużej mierze wpływa na stan zdrowia. Z ekonomicznego punktu widzenia powinniśmy zadbać o odzysk drogiej energii cieplnej w maksymalnym wymiarze.

fot.: Iglotech – schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji

Za główną zaletę systemu rekuperacji należy uznać fakt, że strumień powietrza usuwanego, z którego odzyskujemy ciepło wentylacyjne nie podlega bezpośredniemu łączeniu się z nawiewanym świeżym powietrzem. Do tego jakość powietrza w domu z rekuperacją ma najlepsze parametry pod względem komfortu bytowego, czyli uwzględniające jego – temperaturę, wilgotność, ruch, czystość, jonizację oraz dostateczną ilość.

fot.: Alnor – Schemat instalacji z rekuperatorem

Rekuperator Budowa i Rodzaje

Rekuperator jako serce systemu poprawnej higienicznie instalacji wentylacji mechanicznej umożliwia rekuperację, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Rekuperator to rodzaj wymiennika ciepła. Za proces przekazania ciepła z powietrza wydmuchiwanego do nadmuchiwanego odpowiada konstrukcja urządzenia.

fot.: Frapol – rekuperator OnyX Sky 1500 – schemat budowy rekuperatora

Wyróżniamy następujące rodzaje rekuperatorów:

 • rekuperatory z czynnikiem pośrednim (glikol albo freon), w tym rurka ciepła, a także pompy ciepła,

 • rekuperatory z ruchomym wypełnieniem (wymienniki obrotowe),

 • rekuperatory płytowe

  – rekuperatory krzyżowe

  – rekuperatory przeciwprądowe

Rekuperatory z czynnikiem pośrednim najczęściej wybierane są do obiektów, w których realizowane jest zarówo grzanie jak i chłodzenia pomieszczeń. Ograniczeniem stosowania tego rozwiązania jest konieczność umiejscowienia kanału nawiewnego nad kanałem wywiewnym, jeśli rurka pracuje w układzie grawitacyjnym.

Rekuperatory z ruchomym wypełnieniem wymagają stosowania silników elektrycznych do obracania wirnika z wypełnieniem akumulacyjnym, przez co są mniej chętnie montowane. Problematyczne może się okazać również uszczelnienie między ruchomym wypełnieniem, a nieruchomą obudową, przez co może dojść do przepływu powietrza przez te nieszczelności.

Rekuperatory płytowe należą do urządzeń najchętniej wybieranych. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym. Mają prostą konstrukcję i są najtańsze. Wśród rekuperatorów płytowych najczęściej stosowane są te o przepływie krzyżowym.

fot.: Pro-Vent – przepływ powietrza przez rekuperator MISTRAL z wymiennikiem krzyżowym oraz przeciwprądowym

Jak Działa Rekuperacja ?

 

Odzyskiwanie ciepłego powietrza ze strumienia zużytego jako główne założenie rekuperacji możliwe jest dzięki cienkim ściankom centrali rekuperacyjnej, które oddzielają oba strumienie, jednocześnie pozwalając na przekazanie energii bez wzajemnego mieszania się. Jest to proces podlegający sterowaniu i regulacji. Oczyszczanie powietrza realizowe jest przez odpowiednie filtry, które wychwytują również alergeny, dlatego ten rodzaj wentylacji jest szczególnie polecany dla astmatyków i alergików. Korzystny mikroklimat domu wynika ze stałej cyrkulacji powietrza a filtracja rekuperatora ogrzewa strumienie powietrza napływające do domu. Rekuperacja niweluje potrzebę dodatkowego wietrzenia mieszkania lub rozszczelnienia okien czy drzwi.

fot.: Ventia – przykładowe rozprowadzenie kanałów nawiewno-wywiewnych do centrali rekuperacyjnej w domu jednorodzinnym

Rekuperacja Przebieg Procesu

 • Czerpnia zasysa czyste powietrze z zewnątrz. Następnie poprzez kanały wentylacyjne przechodzi ono do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła (rekuperatora), gdzie po przejściu przez kanał wlotowy przepływa przez filtry odpowiedzialne za wyłapanie kurzu i pyłków.

 • W tym samym czasie z pomieszczeń typu łazienka, toaleta, garderoba oraz kuchnia wyciągane jest powietrze zużyte (zanieczyszczone) i kanałami wentylacyjnymi dostarczane do rekuperatora. Mijające się w sąsiednich kanałach w urządzeniu strugi powietrza zużytego oddają ciepło strugom napływającym, przez co trafia ono z powrotem do budynku. Zużyte i ochłodzone już powietrze wyrzucane jest na zewnątrz poprzez wyrzutnię.

 • Rozprowadzenie czystego i ogrzanego powietrza realizowane jest w pomieszczeniach typu salon, sypialnia

 • Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama.

fot.: Flop System – rekuperacja całkowicie ukryta w stropach i ścianach SPIDERvent – elementy systemu oraz wariant rozprowadzenia w bloku lub domu jednorodzinnym

Rekuperacja latem i zimą

fot.: Global-Tech – schemat działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wykorzystującej gruntowy wymiennik ciepła (GWC) w okresie letnim i zimowym